Purmo Hirsi-Timber är ett falmiljeföretag i Österbotten inom byggnadsbranchen

I vår verksamhet ingår med över 30 års erfarenhet all typ av byggnadsarbeten, renoveringar, teleskoplastarservice, tillverkning av timmerbyggnader och uthyrning av fritidsbostäder.